Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai tại bệnh viện. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật; kiến thức phòng, chống thiên tai cho nhân viên y tế, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân viên y tế trong phòng chống thiên tai. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã có kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 cho tất cả các khoa, phòng trong toàn viện.

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”  được triển khai rộng rãi trong toàn bệnh viện với các khẩu hiệu tuyên truyền: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng; Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại; Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cá nhân, đơn vị giúp nhau trong phòng chống thiên tai…

Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai; Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đối với một số loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra; Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc…và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại bệnh viện; Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Các hoạt động tuyên truyền tại bệnh viện được đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị. Huy động được sự tham gia, phối hợp của các khoa, phòng, nhân viên y tế toàn viện trong công tác phòng, chống thiên tai.

Cùng với việc tuyên truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình còn thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, thảm họa và cứu nạn cứu hộ năm 2019 tại cộng đồng và ngay tại bệnh viện.

Đối với công tác phòng chống thiên tai, thảm họa tại cộng đồng: bệnh viện đã có kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể công tác chuẩn bị cho từng khoa phòng; thực hiện tốt việc cấp cứu, khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, xe cứu thương, thiết bị cấp cứu phục vụ cấp cứu ngoại viện; điều động 2 tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng chi viện cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh sau thiên tai tại cộng đồng.

Đối với công tác phòng chống thiên tai, thảm họa ngay tại bệnh viện: Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về triển khai phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ngành y tế để sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra. Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, thành lập tổ cấp cứu ngoại viện và đội thanh niên xung kích phòng chống thiên tai, thảm họa. Tổ chức trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai; cử các kíp trực thường trú và huy động toàn bộ nhân lực khi cần thiết. Cung ứng đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo phục vụ người bệnh điều trị tại viện tối thiểu 7 ngày; đảm bảo an toàn cho người và tài sản của bệnh viện, cũng như người bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Đưa ra các phương án ứng phó khi có rủi ro xảy ra: Đảm bảo an toàn và hoạt động tốt hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc, an ninh trật tự , hệ thống chống sét, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cửa, mái tôn, hệ thống mạng, trang thiết bị y tế, xe cứu thương. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động: áo mưa, đèn pin, mũ, ủng… cho các đội phòng chống thiên tai.

Quán triệt tới toàn bộ nhân viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, sẵn sàng thực thi mọi nhiệm vụ được giao. Kiểm tra hệ thống trang thiết bị, buồng bệnh, hệ thống điện nước, đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khoa. Bên cạnh đó, duy trì công tác chăm sóc người bệnh điều trị; rà soát và đánh giá tình trạng của người bện đang điều trị tại khoa, nếu nhẹ hoặc đỡ cho về điều trị ngoại trú, để sẵn sàng tiếp đón người bệnh nặng vào điều trị trong những ngày thiên tai xảy ra.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đề ra phương án khắc phục sự cố sau thiên tai, thảm họa: sửa chữa cơ sở vật chất, giải quyết tốt công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra hệ thống điện nước, trang thiết bị, cơ số thuốc, vật tư tiêu hao; sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các dịch bệnh có thể xảy ra sau thiên tai.

Lan Hương