Tập huấn: Truyền thông quản lý chất thải cho nhân viên y tế.

Bảo vệ môi trường và chất thải trong các cơ sở y tế là một trong những vấn đề quan trọng và cấp thiết luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đặc biệt quan tâm

          Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường y tế nói chung và công tác quản lý chất thải y tế nói riêng; bên cạnh công tác hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh các biện pháp thanh tra, kiểm tra cùng với các giải pháp khoa học công nghệ, thì công tác truyền thông nhằm thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức cộng đồng và cán bộ nhân viên y tế trong các cơ sở y tế đóng vai trò quan trọng. Đây được coi là giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ môi trường y tế với mục tiêu đạt được là làm cho từng người dân, nhất là các nhân viên y tế có kiến thức cần thiết về môi trường y tế, quản lý chất lượng y tế. Qua đó từng bước xây dựng nền đạo đức sinh thái cho cộng đồng và nhân viên y tế.

          Trên cơ sở đó, ngày 25/6/2019 lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình chỉ đạo phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến phối hợp với Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức khoa tập huấn “Truyền thông quản lý chất thải cho nhân viên y tế”.Tham gia buổi tập huấn có tất cả các điều dưỡng viên đang công tác tại các khoa phòng trong bệnh viện.

ThS. Đặng Hồng Thanh – Trưởng khoa KSNK hướng dẫn  nội dung  tại buổi tập huấn

Trong buổi tập huấn, ThS. Đặng Hồng Thanh – Trưởng khoa KSNK đã giải đáp những vướng mắc trong việc phân loại chất thải y tế còn tồn tại trong quá trình làm việc tại bệnh viện.Từ đó, giúp mỗi nhân viên y tế ý thức được tầm quan trọng trong việc phân loại, xử trí chất thải y tế, góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế được tốt hơn.

BS.Ngô Xuân Núi (P.ĐT-CĐT)