Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bệnh viện

1. Thông tin chung:

Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình được xếp hạng II và được nâng hạng I vào năm 2014 với quy mô 600 giường.

Trụ sở đặt tại đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình.

2. Cơ cấu tổ chức