Quyết định về việc công bố công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2019

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 1077/QĐ-BVĐK về việc công bố công khai quyết toán dự án hoàn thành năm 2019.

Chi tiết xem tại đây: