Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1151/QĐ-BVĐK về việc việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

  • Chi tiết xem tại đây: