Phòng Vật tư thiết bị Y tế

Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được thành lập năm 2003.

Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Đ/c Cương

– Đ/c Ưởng

– Đ/c Nguyệt

– Đ/c Kim

– Đ/c Vũ Ngọc Đoàn

– Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Lãnh đạo đương nhiệm:

           

                          Trưởng phòng                                                       Phó phòng

                        KS. Vũ Ngọc Đoàn                                           KS. Nguyễn Tiến Dũng

 

           

                                Tập thể cán bộ phòng Vật tư thiết bị Y tế

 

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn:

   

       Bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị                            Kiểm tra, vận hành trang thiết bị