Phòng hành chính

1. Lịch sử:

Phòng Hành chính quản trị được thành lập năm 1981 – 1982.

2. Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Nguyễn Văn Toàn (1976 – 1982)

– Phạm Văn Đức (1982 – 1983)

– Trần Xuân Được (1984 – 2004)

– Đinh Bá Sảng (2005)

– Vũ Quốc Tuấn (2005 – 2008)

– Đỗ Hồng Thanh (2008 – 2010)

Lãnh đạo hiện nay:

 

 

Tập thể cán bộ phòng Hành chính quản trị

3.Tổ chức nhân sự:

Tổng số: 18 nhân viên, trong đó:

– Văn thư, lưu trữ, tiếp dân: 05

– Điện, nước: 08

– Lễ tân: 02

– Vận chuyển: 01

4. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

– Điều động xe ô tô đưa lãnh đạo đi công tác theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện cho các khoa, phòng trong Bệnh viện.

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

– Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

– Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

5. Hoạt động chuyên môn:

– Phối hợp cùng các khoa, phòng xây dựng định mức khoán vật tư tiêu hao hành chính cho từng khoa, phòng trong Bệnh viện.

– Xây dựng quy chế quản lý tài sản tại các khoa, phòng Bệnh viện.

– Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị hành chính đáp ứng được yêu cầu công tác Bệnh viện.

– Đảm bảo công tác vệ sinh nội ngoại cảnh.

– Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ, thảm họa.

– Công tác văn thư, lưu trữ, đón tiếp dân, thông tin liên lạc…

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến ANTT, PCCC, các chính sách bảo trọ xã hội đối với người bệnh lang thang cơ nhỡ khám, điều trị tại Bệnh viện.

6. Hướng phát triển:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản tại các khoa, phòng có hiệu quả.

Đảm bảo an ninh Bệnh viện, đảm bảo tiết kiệm điện, nước. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Xây dựng phương án đảm bảo ANTT và phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện.

Tăng cường công tác kiểm tra duy tu bảo dưỡng kịp thời nhà cửa đáp ứng nhu cầu hục vụ chuyên môn.

Đảm bảo công tác vệ sinh nội, ngoại cảnh.

Duy trì hệ thống vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát đảm bảo cảnh quan Bệnh viện Xanh, Sạch, Đẹp phấn đấu đạt danh hiệu “ Cơ quan văn hóa”.