Phòng điều dưỡng

1. Lịch sử phát triển:

Căn cứ quyết định số 570/BYT-QĐ của Bộ y tế về việc thành lập phòng y tá ở các bệnh viện. Phòng điều dưỡng được thành lập ngày 22 tháng 4 năm 1992 theo quyết định số 106/YT-TC của sở y tế Ninh Bình. Ngày đầu tiên thành lập với tên gọi là phòng y tá do ông Phạm Hùng làm trưởng phòng và 2 y tá làm giám thị trưởng hệ nội, hệ ngoại.

Đến tháng 4 năm 1994 đổi tên gọi là phòng y tá – điều dưỡng do bà Giang Thị Đồng giữ chức vụ trưởng phòng và năm 1996 bổ nhiệm thêm bà Giang Thị Sinh làm phó phòng.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh ngày càng cao đòi hỏi trình độ của người điều dưỡng cũng không ngừng nâng cao. Do vậy Bộ y tế đã có chương trình đào tạo các điều dưỡng cao đẳng, đại học đồng thời đổi tên y tá điều dưỡng thành điều dưỡng và phòng y tá điều dưỡng nay gọi là phòng điều dưỡng.

Ngày 02/1/2008 bệnh viện bổ nhiệm bà Hoàng Thị Huyền giữ chức vụ trưởng phòng và đến nay có 02 phó phòng phụ trách hệ nội, hệ ngoại. Phòng điều dưỡng chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc tham mưu, chỉ đạo hơn 300 điều dưỡng – KTV  về công tác chăm sóc sức khỏe phục vụ cho người bệnh trong toàn bệnh viện.

2. Lãnh đạo

Lãnh đạo tiền nhiệm:

Phạm Hùng (1992-1994)

Giang Thị Đồng (1994-2006)

Lãnh đạo đương nhiệm:

4.Chức năng nhiệm vụ:

a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

đ) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

g) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

h) Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

5. Hoạt động chuyên môn:

– Giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và cận lâm sàng.

– Thống kê tổng hợp dự trù vật tư tiêu hao chi mất đi của các khoa, phòng sử dụng hàng tháng trình lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt.

– Thống kê đồ vải phục vụ người bệnh của các khoa phòng, quần áo công tác của cán bộ viên chức và lên kế hoạch triển khai may hàng năm đáp ứng nhu cầu đồ vải phục vụ người bệnh và trang phục công tác cho nhân viên Bệnh viện.

– Chỉ đạo các khoa thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh.

– Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh toàn Bệnh viện.

– Tổ chức kiểm tra tay nghề điều dưỡng và hội thi điều dưỡng giỏi

– Chủ trì giao ban trực tuyến với Trung tâm đào tạo Bệnh viện Bạch Mai.

– Chủ trì các buổi giao ban điều dưỡng trưởng, họp hội đồng người bệnh.

– Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác điều dưỡng hàng năm.

6. Một số hình ảnh của phòng: 

Hội thi Điều dưỡng giỏi thanh lịch

Ký cam kết thực hiện chuẩn đạo đức điều dưỡng

Tập huấn phân cấp chăm sóc người bệnh

Đào tạo cấp cứu người bệnh ban đầu

Họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện

Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh

Kiểm tra, giám sát quy trình kỹ thuật điều dưỡng

7. Thành tích đạt được:

– 01 Bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh năm 2002.

– 07 giấy khen của sở y tế Ninh Bình năm: 1999,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013.

– 01 giấy khen của liên hội các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình năm: 2008.

– 03 giấy khen của hội điều dưỡng tỉnh Ninh Binh năm: 2007, 2009, 2010.

 

Đăng bởi: Ban Biên Tập