Phòng Đào tạo chỉ đạo tuyến

  1. Lịch sử phát triển: Thành lập theo quyết định số 518/QĐ- BV ngày 30/7/2010 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
  2. Lãnh đạo:

     * Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Trưởng phòng: BSCKI. Nguyễn Thị Vân Anh (8/2010 – 05/02/2014)

– Trưởng phòng: BSCKI. Nguyễn Thanh Hải (06/02/2014 – 07/12/2014)

– Trưởng phòng: Ths BS. Vũ Văn Tuyên (08/12/2014 – 15/3/2015)

     * Lãnh đạo hiện nay:

  1. Tổ chức nhân sự:

     Tổng số: 05 cán bộ; 03 sau đại học, 2 Đại học

– Bác sỹ: 01

– Điều dưỡng: 01

– Y tế công cộng: 02

– Cán bộ khác: 01

  1. Chức năng nhiệm vụ:Theo quy chế bệnhviện ban hành tại quyết định số1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế.
  2. Nghiên cứu khoa học:

     – Đề tài cấp ngành: 02

– Đề tài cấp cơ sở: 04

  1. Hoạt động chuyên môn từ 2010 – nay:

     * Chỉ đạo tuyến:

– Cử cán bộ tiếp nhận các kỹ thuật theo đề án 1816: 116 kỹ thuật, đề án bệnh viện vệ tinh: 28 kỹ thuật, dự án NORRED từ các bệnh viện BV Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện TMH, Bệnh viện Tim Hà nội.

– Cử 40 cán bộ đi luân phiên, tăng cường, chuyển giao 70 kỹ thuật, cho bệnh viện huyện thành phố trong tỉnh.

– Tổ chức giao ban tuyến định kỳ với các bệnh viện huyện trong tỉnh 3 tháng 1 lần

     * Đào tạo:

– Cử 1343 lượt cán bộ đi đào tạo bằng nhiều hình thức chính quy, tại chức, dài hạn, ngắn hạn, cầm tay chỉ việc, gói kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước như Thái Lan, đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Thái Bình, đại học Điều dưỡng Nam Định, Học viện Quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, K trung ương, Bệnh viện chợ rẫy, Bệnh viện trung ương Huế.

– Mở các khóa đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ tại bệnh viện về kiểm soát nhiễm khuẩn, giảng viên lâm sàng, nghiên cứu khoa học, xét nghiệm cơ bản, siêu âm cơ bản…vv

– Đào tạo lại, đào tạo liên tục, tập huấn cho 94 lớp với 7859 lượt học viên cán bộ bệnh viện.

– Phối hợp với các trường Y dược trong và ngoài tỉnh đào tạo 6879 sinh viên, học sinh về thực hành, thực tập sau đại học, đại học, cao đẳng và trung học tại bệnh viện.

  1. Định hướng phát triển từ năm 2016 đến năm 2025 và những năm tiếp theo:

– Đào tạo mỗi năm khoảng 5 kỹ thuật mới cho khoảng 20 học viên tuyến huyện thông qua Dự án NORRED và đề án 1816, công tác chỉ đạo tuyến.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học, chuẩn đội ngũ lãnh đạo khoa phòng theo chức năng nhiệm vụ của bệnh viện hạng I.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo cho điều dưỡng đảm bảo sau năm 2025 trở đi 100% điều dưỡng có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên đáp ứng nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế.

– Chuẩn bị các nguồn lực định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 phòng đào tạo và chỉ đạo tuyến trở thành Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến.

     * Quan hệ quốc tế: Là đầu mối và phối hợp với các khoa phòng thực hiện với các tổ chức JCPF về phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch, JICA về đưa tình nguyện viên của Nhật Bản đến làm việc tại Bệnh viện.

  1. Thành tích đạt được:

– Tập thể phòng liên tục đạt danh hiệu tiên tiến trong các năm qua.

– Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp.