Phòng công nghệ thông tin

1. Lịch sử phát triển

Tiền thân là Tổ Quản trị mạng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp. Năm 2011 cho đến nay, được tách lập thành phòng Công nghệ thông tin.

2. Lãnh đạo:

Phụ trách phòng: Th.S Phạm Quốc Kim

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 11 nhân viên (2 thạc sỹ, 5 kỹ sư đại học, 3 KTV cao đẳng, 1 cử nhân QLVH).

4. Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn

– Tư vấn, tham mưu cho ban giám đốc việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, hoạt động trong toàn bệnh viện.

– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng.  xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ cho bệnh viện.

– Xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý cho đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong của đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng ban tổ chức đấu thầu mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị CNTT;  lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, phòng ban thuộc đơn vị.

– Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy tính, thiết bị CNTT và phần mềm đảm bảo nhu cầu quản lý bệnh viện bằng công nghệ thông tin.

– Quản lý đào tạo mạng lưới hoạt động tin học của các đơn vị trong bệnh viện.

– Quản lý và phát triển các chương trình phần mềm về công tác quản lý hoạt động bệnh viện bằng công nghệ thông tin.

– Tổ chức bảo dưỡng thiết bị Công nghệ thông tin và phần mềm; lập hồ sơ lý lịch, xây dựng quy định về vận hành, bảo quản đảm bảo kỹ thuật an toàn cho phần cứng có giá trị lớn (server).

– Quản lý và đảm bảo hoạt động Website của bệnh viện.

– Quản lý và đảm bảo hoạt động của Đài truyền thanh bệnh viện.

– Kết xuất dữ liệu liên thông với BHYT.

– Chịu trách nhiệm sửa chữa toàn bộ hệ thống mạng  LAN, hoạt động các máy tính, máy in, điện thoại nội bộ, hệ thống camara,

– Phụ trách các buổi giao ban trực tuyến.