Mức đóng Bảo hiểm y tế hộ gia đình mới theo mức lương cơ sở tính từ ngày 1/7/2019.

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 1/12/2018, mức đóng BHYT của các thành viên thuộc hộ gia đình được quy định như sau:

– Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

– Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

– Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

– Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

– Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Từ 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 9/11/2018, nên mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ tăng lên tương ứng. Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2019 là:

Trong đó, mức hưởng BHYT hộ gia đình được quy định Theo Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và hướng dẫn của Nghị định 146/2018/NĐ-CP là là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Trường hợp khám, chữa bệnh vượt tuyến, người bệnh được thanh toán 40% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 60% nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% nếu khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

P.CTXH