Khoa Mắt

1. Lịch sử phát triển:

Khoa Mắt được tách lập từ năm 2015.

2. Lãnh đạo:

Trưởng Đơn nguyên: BS. CKI. Vũ Thị Thu Hà

Điều dưỡng trưởng: CN.Ngô Thị Huê

3.Tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân viên: 10

Bác sỹ: 04

 – Điều dưỡng: 05

 – Kỹ thuật viên: 01

4. Chức năng nhiệm vụ:

 – Khám chữa bệnh chuyên khoa mắt.

 – Tham gia chỉ đạo tuyến, đào tạo thực hành.

 – Nghiên cứu khoa học

 – Phòng bệnh: Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà  người bệnh.

6. Phát triển về chuyên môn kỹ thuật:

* Các kỹ thuật đã triển khai:

– Thử thị lực: Đo khúc xạ chủ quan, khách quan, soi bóng đồng tử.

– Thử kính cận thị, viễn thị, loạn thị, lão thị.

– Đo nhãn áp bằng nhãn áp kế Marlacop.

– Rửa cùng đồ.

– Bóc giả mạc.

– Đánh bờ mi, nặn tuyến bờ mi.

– Nhuộm giác mạc bằng phương pháp nhuộm Fluorosesin.

– Lấy dị vật kết mạc, lấy sạn vôi dưới kết mạc.

– Đốt lông xiêu.

– Chích chắp, lẹo.

– Nong lệ đạo, bơm thông lệ đạo, bơm rửa lệ đạo.

– Lấy dị vật giác mạc nông và sâu.

– Bóc sợi viêm giác mạc, gọt giác mạc.

– Tiêm hậu nhãn cầu, tiêm cạnh nhãn cầu, tiêm nội nhãn.

– Siêu âm bán phần sau nhãn cầu AB.

– Phẫu thuật cắt u da mi, u bờ mi, u kết mạc.

–  Khâu phục hồi da mi, bờ mi, kết mạc, củng mạc, giác mạc do chấn thương.

– Phẫu thuật Mộng ghép kết mạc tự thân, áp thuốc chuyển hóa chống tái phát.

– Phẫu thuật Quặm.

7. Một số hình ảnh tại khoa

                Thử thị lực khách quan                               Khám mắt bằng máy Sinh hiển vi