Khoa Hồi sức tích cực và chống độc

1. Lãnh đạo

* Lãnh đạo tiền nhiệm:

Bs. Phạm Nguyên Tiêu – Trưởng khoa (1976-1977)

Bs. Phạm Ngọc tình  – Trưởng khoa (1977-1978)

Bs. Phạm Nguyên Tiêu – Trưởng khoa (1978-1981)

Bs. Hoàng Thị Kim Thanh – Trưởng khoa (1981-1982)

Bs. Phạm Nguyên Tiêu – Trưởng khoa (1982-1993)

Bs. Đặng Văn Chung – Trưởng khoa (1993-1999)

Bs. Đinh Công Hoan – Trưởng khoa (1999-2009)

* Lãnh đạo hiện nay:

Phó trưởng khoa: Bs.CKI Đinh Ngọc Thư

Phó trưởng khoa: Th.s Bs Nguyễn Đức Toàn

Điều dưỡng trưởng: CN. Vũ Minh Quảng

  

 

2. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 30 nhân viên, trong đó:

Bác sỹ: 05

Điều dưỡng:24

Hộ lý: 01

Tập thể khoa ĐTTC – CĐ

3. Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Điều trị Tích cực là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ.

Tổ chức dây truyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bênh viện hoặc tuyến dưới.

– Chăm sóc người bệnh thở máy

– Đặt nội khí quản

– Đặt Catberter tĩnh mạch trung tâm.

 

Thăm khám người bệnh tại khoa

4. Ứng dụng khoa học công nghệ:

– Mở khí quản

– Mở màng phổi tối thiểu

– Thở máy nhiều phương thức dài ngày

– Chọc dẫn lưu ngoài màng tim có siêu âm hướng dẫn

– Gây dính màng phổi; sốc điện

5. Những hoạt động khác:

Đề tài NCKH:

– Tình hình ngộ độc thần xa – chu xa ở bệnh nhân nhi điều trị tại khoa năm 2006 (Chủ đề tài Bs. Đinh Công Hoan)

– Nhận xét tình hình bệnh nhân đến cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Ninh Bình năm 2009 (Chủ đề tài Bs. Đinh Ngọc Thư)

– Tình hình nhiễm khuẩn Bệnh viện tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Ninh Bình năm 2009 (Chủ đề tài ĐD Trần Thị Hồng Nga)

– Khảo sát thực trạng quy chế giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh tại Bệnh viện Ninh Bình năm 2011 (Chủ đề tài ĐD Đinh Ngọc Toàn)

6. Thành tích đạt được:

– Giấy khen Sở Y tế năm 2004, 2005, 2009.

– Bằng khen Bộ Y tế năm 2007.