Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thành lập ngày 05/05/2007

1. Lãnh đạo

Lãnh đạo tiền nhiệm:

– Đào Hướng (1966 – 2000)

Lãnh đạo hiện nay:

– Trưởng khoa: Đinh Văn Hà

– Phó khoa: Trương Ngọc Sơn

– ĐD trưởng: Phạm Văn Nhâm

 

          

Trưởng khoa: Đinh Văn Hà                               Phó khoa: Trương Ngọc Sơn

            

                         ĐD trưởng: Phạm Văn Nhâm

 

2. Lịch sử phát triển:

Thành lập ngày 05/05/2007

3. Tổ chức nhân sự

– Tổng số: 22 nhân viên

– Trong đó:

Bác sỹ: 08

Điều dưỡng: 14

 

Tập thể khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

3. Chức năng nhiệm vụ:

Như quy chế Bệnh viện QĐ của Bộ Y tế 1895/1997/BYT ngày 19/9/1997.

5. Những thao tác thường quy:

– Chụp Xquang thường quy

– Chụp Cắt lớp, sọ não, ổ bụng, phổi

– Chụp mạch vành, mạch não, mạch chi

– Siêu âm tổng quát ổ bụng, tuyến vú

– Siêu âm tim, siêu âm mạch máu.

 

Theo dõi hình ảnh chụp cắt lớp

 

Chụp cắt lớp (CT)