Khoa Cấp cứu

1. Lịch sử phát triển:

Khoa cấp cứu được thành lập ngày 15/6/2009

2. Lãnh đạo hiện nay:

– Phụ trách khoa: Th.S Đinh Thị Thu Hiền

– Phó khoa: BS.CKI Đinh Tự Vũ Ngọc

– ĐD Trưởng:  CN. Phan Sỹ Thược

 

3. Tổ chức nhân sự: 34 nhân viên gồm:

Trong đó:- Bác sỹ: 10 bác sỹ gồm: 03 Thạc sỹ, 01 Bs CKI, 06 Bs.

– Điều dưỡng: 24 điều dưỡng, trong đó trình độ đại học 02; cao đẳng 02; trung cấp 20.

Tập thể khoa

4. Hoạt động chuyên môn

Khoa Cấp cứu có phạm vi hoạt động trong và ngoài Bệnh viện với lĩnh vực chuyên môn tiếp đón và xử trí cấp cứu cả nội và ngoại khoa..

Tổ chức hiện tại của khoa Cấp cứuc bao gồm:

–  01 khu tiếp đón cấp cứu

– 01 buồng cấp cứu

–  01 buồng lưu Bệnh nhân

– 01 phòng điều trị bệnh nhân nặng.

– 01 phòng thủ thuật tiểu phẫu.

– 01 phòng điều trị bệnh nhân đột quỵ

– 01 phong điều trị yêu cầu

5. Phương hướng phát triển.

– Tiếp tục đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ Bác sỹ và Điều dưỡng trong khoa: về cấp cứu ngoại khoa.

– Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ (Thạc sỹ, CKI, CKII, điều dưỡng đại học, đạo tạo ngắn hạn theo mô hình cầm tay chỉ việc cho các Bác sỹ và các Điều dưỡng trẻ).

– Nâng cao trình độ quản lý, chính trị và ngoại ngữ cho cán bộ chủ chốt trong khoa.

– Đẩy mạnh và phát triển các kỹ thuật cao về chuyên khoa.

– Tăng cường đề án 1816 về khoa cấp cứu.

– Trang thiết bị trong khoa: đầy đủ, gọn gàng, sạch sẽ, kịp thời phục vụ bệnh nhân.

– Phát triển kỹ thuật mới:

+ Dẫn lưu não thât

+ Đo huyết áp động mạch xâm nhập

+ Đo xét nghiệm khí máu.

Khám bệnh tại khoa

 

7. Khen thưởng:

– Khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm 2009

– Giấy khen Tổ đoàn xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ của Sở Y tế