Đoàn thanh niên

Năm 1982 Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện được thành lập.

* Đoàn thanh niên đã đạt được những thành tích:

– Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM.

– Bằng khen của Tỉnh đoàn.

* Những Bí thư chi đoàn TNCS HCM Bệnh viện:

  • Đồng chí Nguyễn Đình Đức
  • Đồng chí Nguyễn Thị Lan
  • Đồng chí Đặng Hồng Thanh
  • Đồng chí Phạm Ngọc Quyên
  • Đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh

* Những hoạt động của Đoàn thanh niên

  • Giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Bệnh viện
  • Tổ chức các phong trào: học tập, nghiên cứu khoa học. Ứng dụng khoa học công nghệ vào khám, chữa bệnh.
  • Phong trào thanh niên tình nguyện tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, người nghèo…
  • Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
  • Phong trào nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.