Danh bạ điện thoại các khoa, phòng Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình

Trực Lãnh đạo: 0965.251.414
Trực Tổng đài: (02293).871.030
Xem chi tiết tại đây: