Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng: “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2019.

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, đã thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2019.

Phát động đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn viện gương mẫu thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường sống, nếp sống văn minh; tích cực tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh và người dân tại nơi cư trú biết và tham gia tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan bệnh viện, đảm bảo nguồn nước sử dụng trong bệnh viện.

Tích cực trong công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải, rác thải theo đúng quy định, giữ gìn về sinh sạch sẽ tại các khoa phòng, tránh không làm ô nhiễm đến các khu vực xung quanh bệnh viện.

Cải tạo môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp.

Khuyến khích nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh truyền nhiễm.

Tổ chức ra quân làm sạch môi trường tại khu vực nội ngoại cảnh bệnh viện.

Lễ phát động ra quân làm sạch môi trường khu vực nội, ngoại cảnh bệnh viện

Tổ chức các lớp tập huấn về truyền thông quản lý chất thải y tế; tập huấn cho nhân viên y tế về phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng tại bệnh viện giúp giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi cán bộ, nhân viên y tế và người dân khám và điều trị tại bệnh viện về nước sạch, cấp nước an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

P.CTXH