Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tích cực tuyên truyền về Bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và nhân dân đến khám chữa bệnh.

Ngày 14/11/2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009. Để ghi dấu mốc quan trọng này trong quá trình phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam để tuyên truyền Luật BHYT; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên Ngành Y tế.

Kỷ niệm 10 năm Ngày bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (01/7/2009 – 01/7/2019), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chọn chủ đề truyền thông “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. 

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo, bệnh viện tích cực tuyên truyền về Bảo hiểm y tế về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT…cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và nhân dân đến khám chữa bệnh.

Bệnh viện tổ chức tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT trên website, đài truyền thanh nội bộ bệnh viện,  tuyên truyền qua các buổi tọa đàm, đối thoại, lồng ghép tại các buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị và truyền thông giáo dục sức khỏe; treo băng rôn, khẩu hiệu về BHYT… Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền vận động tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng.

Tổ chức tuyên truyền về BHYT cho người bệnh

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, giúp cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và nhân dân hiểu sâu hơn về Luật BHYT, BHXH, chế độ, chính sách BHYT, BHXH; đồng thời tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT thuộc các đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên…Qua đó, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật tại bệnh viện. Từ đó, giúp người dân hiểu quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT; thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân và gia đình đối với xã hội, đảm bảo tính nhân văn, tương trợ cộng đồng, nguyên tắc chia sẻ rủi ro ngay từ trong gia đình. Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân vì sức khỏe cộng đồng.

Lan Hương