Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình: Thực hiện quy định sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 916/QĐ-BVĐK về việc quy định sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại bệnh viện.

Nhằm đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình yêu cầu tất cả các cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi bệnh viện, người bệnh và gia đình người bệnh đên khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nghiêm chỉnh thực hiện quy định như sau:

I. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện:

Lãnh đạo các khoa, phòng kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy định sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đối với cán bộ, viên chức, người lao động khoa mình thực hiện các điều sau:

1.Nghiêm cấm không được đun nấu băng điện, sử dụng điện về việc riêng trong các khoa, phòng;

2. Tắt bớt đèn chiếu sáng, đặt chế độ làm mát điều hòa phù hợp với số người làm việc trong phòng;

3. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, hạn chề tối đa số lượng đèn chiếu sáng ở hành lang, khu sảnh chờ;

4. Nhân viên y tế điều chỉnh nhiệt độ điều hòa không được dưới 25 độ C;

5. Không vận hành máy điều hòa cùng với các thiết bị điện sinh nhiệt lớn như thiệt bị hấp, sấy, hấp cất nước, sắc thuốc…..

6.Nhân viên y tế có trách nhiệm vận hành điều hòa tại các buồng bệnh đảm bảo về nhiệt độ quy định. Tuyệt đối không được giao cho người bệnh và người nhà người bệnh điều khiển bất kỳ hệ thống điện nào của bệnh viện.

7.Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện như: Điện ánh sáng, quạt điện, điều hoà, và các thiệt bị tiêu thụ điện khác trước khi ra khỏi phòng làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hệt giờ làm việc (trừ các phòng chăm sóc đặc biệt, các phòng bảo quản thiết bị, kho thuốc và hóa chất).

II. Đối với người bệnh và gia đình người bệnh:

Cán bộ, viên chức Bệnh viện có trách nhiệm tuyên truyền hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh nghiêm chỉnh chấp hành các điều sau:

1.Thực hiện nghiêm Quy định sử dụng an toàn, tiết kiệm của bệnh viện; tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế về sử dụng điện trong bệnh viện.

2.Tắt các thiệt bị chiếu sáng, quạt điện khi không cần thiết.

3. Nghiêm cấm không được tự ý điều khiển điều hòa nhiệt độ, các hệ thống điện của bệnh viện dưới bất cứ hình thức nào.

4. Người bệnh và người nhà người bệnh không được mang bất kỳ thiết bị tiêu thụ điện như: Đài, quạt, ti vi và các thiết bị tiêu thụ điện khác vào sử dụng trong buồng bệnh và trong khu vực Bệnh viện.

5.Người nhà người bệnh không được sử dụng thang máy để đi lại và chỉ được sử dụng thang máy khi tham gia đưa người bệnh đi làm các cận lâm sàng do bác sỹ chỉ định hoặc đưa người bệnh vào nhập viện tại khoa (trừ nhà A khu nhà 11 tầng).

III. Đối với khu vực chiếu sáng công cộng:

Bộ phận điện, nước phòng Hành chính tổ chức điều chỉnh hệ thống điện chiếu sáng khu vực công cộng, hành lang, sân vườn hợp lý (theo mùa) nhưng vẫn đảm bảo chiếu sáng cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế đi lại và để đảm tốt cho bảo công tác an ninh trật tự trong Bệnh viện.

IV.Đối với khu vực thang máy:

Bảo vệ tại vị trí thang máy các khu nhà trong bệnh viện sử dụng thẻ quẹt bấm thang máy phục vụ người bệnh. Khi phát hiện sự cố thang máy thông báo cho bộ phận trực điện, nước phòng Hành chính triên khai khắc phục.

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động có trách nhiệm tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở người bệnh và gia đình người bệnh, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định này để đảm bảo tốt cho việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tiết kiệm và tránh để xảy ra sự cố tại bệnh viện.

Phòng CTXH