Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế.

Công tác An toàn vệ sinh lao động trong những năm qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã được triển khai tích cực, đồng bộ; có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các khoa, phòng, tổ chức, đoàn thể; qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực.

Để nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ, bệnh viện đã thành lập bộ phận quản lý công tác ATVSLĐ, có trách nhiệm thực hiện tổ chức và hoạt động về công tác bảo hộ lao động,  giám sát việc triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại bệnh viện; thành lập ban ATVSLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên của bênh viện với nhiệm vụ triển khai công tác tập huấn ATVSLĐ, giám sát ATVSLĐ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong toàn viện.

Thực hiện đúng Luật An toàn vệ sinh lao động quy định việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động…

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho nhân viên y tế và người lao động về an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố độc hại, các yếu tố nguy hiểm, nguyên nhân gây tai nạn, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc…

BVĐKNB thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ

Thường xuyên trang bị bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ theo quy định. Tích cực triển khai  phong trào “Xanh – sạch – đẹp”; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới các thiết bị, trang bị phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động. Quan trắc môi trường lao động tại các vị trí nhân viên làm việc trong bệnh viện; thực hiện các giải pháp khắc phục những điều kiện môi trường lao động chưa đạt tiêu chuẩn.

Hàng năm, có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế và người lao động: khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, bệnh mạn tính để có kế hoạch điều trị và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động ; có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm; tổ chức cho nhân viên y tế và người lao động đi thăm quan, nghỉ dưỡng để giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi, áp lực công việc…

Lan Hương