Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương . 

  Thực hiện Công văn số 87-CV/ĐUK ngày 28/10/2019 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Sáng ngày ngày 31 tháng 10 năm 2019, Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã triển khai việc học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua hình thức học tập trực tuyến trên đài phát thanh truyền hình Ninh Bình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

         Thực hiện Công văn số 87-CV/ĐUK ngày 28/10/2019 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Sáng ngày ngày 31 tháng 10 năm 2019, Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã triển khai việc học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua hình thức học tập trực tuyến trên đài phát thanh truyền hình Ninh Bình do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

         Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị định số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

         Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, kết quả, những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, kết luận 55 của Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch.

         Với 15 điều, Quy định 205 của Bộ Chính trị là phương thức, giải pháp, bộ công cụ để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giải quyết vấn đề từ gốc, Quy định 205 nêu rõ các quy định đối với cấp ủy, thành viên cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực. Chỉ rõ những hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, cũng như trách nhiệm, biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi này.

       Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

         Tại hội nghị chúng ta cũng được nghe Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giới những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Xóa bỏ triệt để các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nước. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

         Qua buổi học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của Kết luận số 55-KL/TW, Quy định số 205-QĐ/TW, Nghị định số 50-NQ/TW; Chỉ thị số 36-CT/TW từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong công tác cán bộ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Một số hình ảnh tại buổi học tập:

 

 

Cán bộ, Đảng viên học tập thông qua truyền hình ngay tại các khoa

Đinh Hương (P.TCCB)

73 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn